fbpx
Husitská 29, Praha 3 | info@applelevne.cz | +420 722 344 443 | FaceBook

V Š E O B E C N É O B CH O D N Í P O D M Í N K Y

1. Základní údaje
Dodavatel: appLEvne s.r.o.
Husitská 29
Praha 3 13000
IČO: 08804231
DIČ: CZ08804231

GPS
50.1101750N
14.4980836E

1591474017/3030 AirBank

Dodavatel je plátce DPH (pro prodej je uplatněn zvláštní režim DPH podle §90 zákona č. 235/2004 Sb.). DPH nelze odečíst. 

Dne 31.12.2019 se firma Martin Fiala IČO: 88889840 DIČ: CZ8012180990 sloučila s firmou appLEvne S.R.O. IČO: 08804231 DIČ: 08804231

Tel.: +420 722 344 443 Martin

Otevírací doba:
Po-Čt: 9:0 - 16:00 hodin, Pá: 9:00 - 14:00 hodin
Po předchozí dohodě lze PO-Pá až do 18/19hod.

2. Všeobecná ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Výňatky z těchto zákonů najdete níže. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují VOP, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

3. Objednávka zboží / rezervace
Vzhledem k velkému zájmu o zboží značky Apple doporučujeme se před vytvořením objednávky dotázat, zda je daný výrobek stále k dispozici (popř. zda není rezervován, prodán). Vytvořená objednávka je platná až po kontrole dostupnosti skladem, nebo zda nebyl v daný moment výrobek rezervován více zájemci. V takovém případě je schválen prodej prvnímu objednávajícímu. Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká až odesláním faktury, zálohové faktury nebo potvrzením dostupnosti daného výrobku prodávajícím kupujícímu.

Zboží je možné zarezervovat na jeden pracovní den. Při rezervaci na delší dobu je potřeba uhradit zálohu 2.000 Kč (za každý započatý týden) spolu s uvedením data, do kdy chcete zboží zarezervovat. Při přijetí zálohy Vám bude vystaven doklad (zálohová faktura). V případě, že se do dohodnutého termínu pro zboží nedostavíte, záloha propadá (z důvodů snížení prodejní ceny po dobu rezervace zboží). Pokud při převzetí zboží v termínu shledáte, že popis zboží neodpovídá skutečnosti, bude Vám celá záloha vrácena.

Při objednání si zákazník vybere zboží, následně řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka na zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
Cena zboží uvedená v jednotlivých popisech není konečná. K ceně je nutné přičíst náklady na dopravu (netýká se osobního odběru zboží na prodejně) a nálady na případné úpravy zboží.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
Konečná cena zboží je platná v momentě uskutečnění objednávky.

Zboží nemusí mít českou klávesnici - je možné „počeštění“ samolepkami / glavírováním.
Zboží nemusí být v originální balení (krabici).

Cena dopravy
PPL DOBÍRKA - dodání na adresu +250 Kč (platba předem 250 Kč).
PPL doručení při platbě celé částky předem = ZDARMA 0,-Kč  
Osobní odběr Praha 3 - ZDARMA
Další možnosti dopravy po předchozí tel. domluvě

4. Zaslání zboží 
U zboží, které má být zákazníkovi zasláno PPL nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale elektronicky zaslané potvrzení označené jako ,,konečné potvrzení objednávky“. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy fakturu.
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Způsob uhrazení ceny za zboží:
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné uhradit v plné výši v hotovosti v provozovně dodavatele.

Na dobírku v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové přepravy.

Poukázáním kupní ceny v plné výši na účet dodavatele s uvedením tel. kontaktu do zprávy pro příjemce, který platbu identifikuje.
Dodací lhůta
Objednané zboží bude podle jeho aktuální dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší možné lhůtě, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky

dodavatelem.
Zboží se považuje za doručené doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na uvedenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob doručení zboží si zvolí zákazník sám. Aktuální ceník je možné si vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě. Možný způsob dopravy zboží viz níže.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno jakékoliv mechanické poškození obalu zboží, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Podepsáním přepravního listu dopravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené a v naprostém pořádku. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u zboží baleného do igelitové fólie i samotné zboží.
Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodly jinak.

5. Osobní odběr zboží
Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno maximálně po dobu, na které se obě strany vzájemně dohodly (viz objednávka zboží / rezervace).
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout a vyzkoušet.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím samotného zboží zákazníkem.

6. Odstoupení od smlouvy
6.1. Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy:
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel neplní řádně smluvené podmínky dodání zboží.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo na vrácení zboží bez udání důvodů do 14 dnů od data převzetí zboží.
Zboží však musí být vráceno v originálním obalu (pokud v něm bylo od dodavatele zakoupeno) a kompletní. V případě zájmu o vrácení použitého zboží nabídneme k vrácení částku odpovídající hodnotě již použitého zboží. Toto neplatí při osobním předání na kamenné prodejně, kde nemáte na "bezplatné" vrácení zboží zákonný nárok. U kamenných prodejen, kde jste si zboží mohli prohlédnout a vyzkoušet, tedy záleží jen na prodávajícím, zda vám takovou možnost dobrovolně a nad rámec zákona poskytne. Není to jeho povinnost.
Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí neprodleně dodavateli, např. elektronicky na e-mailovou adresu nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení od smlouvy doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Doručené zboží, ze kterého není patrné, proč k nám bylo zasláno, bude vráceno zpět odesilateli.
Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném obalu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Právo dodavatele na odstoupení od smlouvy:
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží, se kterou kupující nesouhlasí. Před odstoupením od smlouvy je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Rozpor v kupní smlouvě:
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor v kupní smlouvě“), postupuje se v těchto případech v souladu s ustanovením § 616 občanského zákoníku.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Zpracování osobních údajů

       7.1. Totožnost a kontaktní údaje správce

7.1.1. Správcem vašich osobních údajů je společnost applelevne.cz  Martin Fiala., se sídlem Husitská 29, Praha 3, 130 00, identifikační číslo: 88889840, DIČ CZ8012180990 zapsaná v živ. rejstříku M.Ú. Stará Boleslav. (dále jen "správce").

7.1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Husitská 29, Praha 3, 19000, adresa elektronické pošty This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon 722 344443.

       7.2 Zákonný důvod zpracování osobních údajů

7.2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

7.2.2. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

       7.3 Účel zpracování osobních údajů

7.3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy..

       7.4 Doba uložení osobních údajů

7.4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

      7.5 Další příjemci osobních údajů

7.5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů v případě plnění smlouvy budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou:

PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice 25001 Říčany IČ: 25194798, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C 105858, jako přepravní společnost

Uloženka s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IČ: 24299162, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C, vložka 193628, jako přepravní společnost

Geis CZ s.r.o., U Prioru 884/4, 161 00 Praha 6, IČ: 44567359, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14475, jako přepravní společnost

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

8. Práva subjektu údajů

8.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (plnění smlouvy).

8.2. V případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zasláním žádosti na e-mailovou adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

8.4. Uzavření a plnění smlouvy 

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

8.5. Zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte právo kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovány. 

9. Záruční podmínky

POZOR - pokud je na faktuře vystavené společností applelevne.cz je u záruky uvedeno: viz přiložený doklad. Záruka je uplatnitelná pouze přes fakturu původního prodejce která je při prodeji součástí dodávky. Pokud kupující tento doklad ztratí - nelze záruku uplatňovat přes společnost applelevne.cz. Zálohu / kopie těchto původních dokladů nemáme k dispozici.

Výrobek odesílaný k reklamaci je možné doručit pouze na adresu prodejny ! ! ! Tedy Husitská 29 viz níže. Pokud bude výrobek doručován na jinou adresu, nebude možné ho převzít – případně doručit na naši firmu k úspěšné reklamaci. Dále prosíme NEODESÍLAT českou poštou ! ! ! Zdejší česká pošta většinu balíků poškodí nebo ukradne ! Není v našich silách vystát frontu na poště, poté přepravu reklamovat – což bude následně stejně zamítnuto. Naše firma reklamace přepravy u české pošty nebude vyřizovat. Děkujeme za pochopení.

 • Adresa pro doručení zboží k reklamaci :
 • Applelevne.cz
 • Husitská 29
 • Praha 3 13000
 • TEL: 722344443

U použitého zboží má prodávající odpovědnost za vady, které byly na zboží prokazatelně v době jeho prodeje a na které kupujícího předem neupozornil. Rozdíl mezi zárukou u nového zboží a odpovědností za vady u zboží použitého spočívá v tom, že prodejce nového zboží nese plnou záruku bez ohledu na to, kdy závada vznikla, pokud se tak stalo v řádné záruční době. Naproti tomu prodejce použitého zboží nese odpovědnost pouze za vady, které byly na zboží prokazatelně v době jeho prodeje a na které kupujícího neupozornil (skryté vady). Za takové vady se nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení a kupující musí vady prokázat. Nákupem použité věci tudíž nezačíná běžet nová záruční doba v okamžiku jejího prodeje, ale prodávající má vůči kupujícímu odpovědnost za vady, na které ho předem neupozornil. U použitého zboží nelze požadovat stejnou záruku jako u věci nové a přitom za zboží zaplatit dodavateli prokazatelně nižší cenu než při koupi nového zboží. Prodávající tedy odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí kupujícím, přičemž však u použitého zboží neodpovídá za vady vzniklé jejich nesprávným používáním nebo opotřebením. Neexistuje žádná pevně stanovená délka záruční doby, po kterou by prodávající odpovídal za další vzniklé vady, které by se projevily po převzetí věci kupujícím. Je pouze na dobré vůli prodávajícího, zdali sám dobrovolně záruku poskytne.

Pokud se však vada vyskytne v prvních šesti měsících po převzetí zboží, musí prokazovat prodávající, že vada vznikla až po převzetí zboží. V případě, že tuto skutečnost neprokáže, platí dle ustanovení § 616 odst. 4 občanského zákoníku vyvratitelná domněnka, že se jedná o vadu, která existovala již v době převzetí. Nejedná se však o uplatnění záruky na zboží. Rozdíl spočívá v tom, že při uplatnění záruky se jedná o odpovědnost za vady, které se vyskytnou až po převzetí zboží.

Lhůta na reklamování zboží v bazaru = odpovědnost bazaru za vady se vztahuje pouze k vadám, které mělo zboží v okamžiku převzetí kupujícím. Ke každému prodanému zboží je přiložen prodejní doklad, na kterém je délka záruky uvedena.

Baterie není kryta zárukou - jedná se o spotřební zboží. při prodeji je vždy zákazník upozorněn na počet cyklů baterie a % původní kapacity. Záruku lze uplatnit pokud má baterie  max 300 cyklů a 100-80% původní kapacity.

"Vadné Pixely" lze reklamovat v následujícím případě:

U uhlopříčky 11.6 do 13.3" - více jak 5 vadných pixelů
U Uhlopříčky 15.4" do 17" - více jak 6 vadných pixelů
U uhlopříčky 21.5" do 27" více jak 10 vadných pixelů

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

1. Výrobek byl poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.)
2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou.
3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

10. Záloha dat při reklamaci

V případě reklamace prodávající nezodpovídá za data, která má kupující uložena v daném výrobku na HDD/SSD - či jiných paměťových médiích. Při poškození dat na disku nemá kupující nárok na náhradu škody za poškozený software (ztráta dat). Při předání výrobku k reklamaci je potřeba mít veškerá data zazálohována. To platí i v případě, kdy prodejce bude potřebovat smazat veškerá paměťová média pro nahrání nového systému nebo při samotné diagnostice závady (zjištění, zda se jedná o závadu hardware, nebo software). Při předání výrobku k reklamaci musí kupující umožnit přístup do systému jako ADMIN (je nutné vypnout veškerá přístupová hesla a blokování).

11. Uskladnění nevyzvednutého zboží

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 7 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena. Po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné. Poplatek za uskladnění bude účtován ve výši 50 Kč za každý den prodlení s vyzvednutím opraveného zboží počínaje datem výzvy k převzetí.

12. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné VOP vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách.

 

! ! ! Důležité informace ! ! ! JAK PEČOVAT O APPLE ?

1) Jako první opět zdůrazňuji – vše co má aktivní chlazení je potřeba čistit ! ! !

Pokaždé vysvětluji, že je to jako když zkusíte doma 1 rok neuklízet a neutírat prach?! Jak to bude vypadat? Oproti tomu, v MacBooku, který má aktivní chladič (nasává prach, nečistoty...) po 1 roce vypadá stejně, jako kdy byste doma neuklízeli 3 roky !

Problém je, že 99% uživatelů toto vůbec neví! Jinak by čištění včas řešili. Apple sám o sobě díky celohliníkovému tělu funguje jako jeden velký chladič, proto mu trvá výrazně déle, než celý shoří (odpálí se jednotlivé komponenty). Ostatní značky, kde je většina dílů z plastu, Vám vydrží přesně 2 roky + 2 měsíce a vše se postupně odpálí. V dnešní době je vše letováno na základní desku (madrboard), proto tomu odpovídají i ceny oprav. Je zapotřebí složitě odletovat čip a znovu naletovat nový, když stroj jedním výliskem udělá celou desku najednou. POKUD TEDY NECHÁTE (v průměru) 1x ZA ROK MacBook vyčistit – odvděčí se Vám doslova nesmrtelností J

2) Prolití tekutinou !

Bohužel, je „ jedno „ zda pronikne do MacBooku 1 kapka nebo více tekutiny. Pokud tekutina zateče špatně, tak dojde k odpálení celé základní desky a je vymalováno L (NELZE TO OPRAVIT).

Co dělat pokud dojde k prolití ?

1) okamžitě vypnout MacBook, 2) otočit klávesnicí dolů, 3) sundat spodní kryt a odpojit baterii od základní desky

(baterie se nemusí vyndávat). POZOR !!! – pokud nemáte originální nářadí NEOTEVÍRAT !!! Šroubky jsou velmi měkké a pokud dojde k ožvýkání je to VELKÝ problém (platí zejména u Air + Retina), 4) donést do servisu k vyčištění ultrazvukem. Pokud se domníváte, že tam zateklo jen pár kapek, tak je to ŠPATNĚ! Na základní desce bude probíhat koroze a dojde k naleptání spojů a jediný výsledek bude, že již nelze opravit!!! To, co by Vás tedy vyšlo cca na 1.000,- Kč, Vás následně bude stát 3.000,- až 17.000,- Kč. 5) důležitá je také rychlost nejlépe tentýž den nebo maximálně den následující. Určitě ne až za týden nebo později !

3) Baterie

Dnes už dávno neplatí nabít baterii na 100% pak ji odpojit a vybít na 5%. Pokud máte tu možnost, buďte vždy připojení do sítě. Cycle se načítají cca 10 x pomaleji. Pokud by Mac byl celý rok připojen pouze do sítě, tak je to také špatně. Stačí, pokud baterii 1x za měsíc necháte vybít a bez přestávky nabít na 100% - víc pro ni udělat nemůžete. Co bude mezitím, je jedno. Doporučuji tedy: celý měsíc při práci být na síti, pokud ho budete používat na cestách, je jedno jestli se vybije o 3/10/50/80/98% jakmile se dostanete k síti, ihned se zase připojte. Pokud ho přes měsíc používáte standardně na cestách, není potřeba ho vybíjet na 5 vůbec. Pokud spíše pracujete na síti 1 x za měsíc nechat vybít a poté bez přestávky nabít na 100%. Pokud se dioda na nabíječce rozsvítí zeleně, neznamená to, že je nabitý na 100% (rozsvěcí se už od 95% nabití)

Apple udává 1000 cycle (1cycle = nabití z 0% na 100% / 5 x vybití na 80% = 1 cycle) poté začne výrazněji klesat kapacita. Apple baterie by měla standardně vydržet 7 let používání. U verze HasWell nejspíš i déle J. 

4) Režim spánku

Apple má režim spánku kdy není potřeba MacBook vypínat, ale stačí ho jen zavřít. Při otevření je okamžitý start kdy v tomto režimu vydrží i měsíc. ANO je tomu tak, ale auto na dvoře také necháte celou noc nastartované, s tím, že k němu ráno zase přijdete!!! Režim spánku lze používat pokud víte, že Mac opětovně použijete během 3 hodin od odchodu od něj. Pokud je to na dobu delší, je 100% lepší ho vypnout. Pokud ovšem vlastníte model, kde není SSD nebo SSD FLash, ale HDD je zde další zádrhel! Pokud Mac budete v režimu spánku často přenášet a máte v něm HDD (má pohyblivé části – model s DVD) dojde k poškození sytému a ztrátě dat. Je tedy lepší při přenášení Mac vždy vypínat. Zkuste si někdy nainstalovat software, který Vás upozorní, že HDD zaznamenal škodlivý otřes. Uvidíte jak moc je to citlivé. Sedněte si na kolo a pak ať s vámi někdo začne třást (a to výrazně) – jak dlouho Vám bude trvat, než spadnete ?!

5) Kabely u Apple L

Jediné slabé místo u Apple je síla kabelů. Opravdu rády praskají. Kabely se nesmí VŮBEC ohýbat!!! Originální pacičky u nabíječky na MacBook NEPOUŽÍVAT. Pokud kabel přenášíte, pouze ho smotejte do kruhu (opravdu žádný tvrdý ohyb)!!! I toto slabé místo pak vydrží VELMI dlouho. Značné množství uživatelů konec kabelu jak u zdroje, tak u vstupu do zařízení obmotá páskou, tak aby bylo místo tvrdší. ANO lze i toto použít – pokud Vám nevadí vzhled. Lepší je kabel prostě neohýbat a je po problému. ZDŮRAZŇUJI, ŽE KABELŮM STAČÍ OPRAVDU MÁLO ! !  

6) KRÁDEŽ ! ! !

Apple láká uživatele svou kvalitou. Stejným způsobem láká i zloděje!!! Pokud, necháte v autě jakýkoliv náznak, že se v něm nachází výrobek Apple, dejte si rovnou na sklo pozvánku pro zloděje. Stačí i prázdná otevřená krabice! Koupíte si iPhone za 30.000,- Kč a někdo Vám ho ukradne. Jaká je prodejní cena??? Přibližně 1.000,- až 3.000,- Kč. IPhone je díky iCloud blokaci zcela k ničemu. Lidé, kteří kradou, jsou, omlouvám se za ten to výraz ,,dementní“ a vůbec jim to nedojde. Jediné co vědí je, že Apple je drahá značka, o kterou je VELKÝ zájem. Pokud Apple někde necháte položený, průměrnému zloději stačí pár vteřin, než Vás okrade!!! U MacBooku je to něco jiného, zde stačí reinstall systému a heslo se vyruší a Mac lze normálně prodat. I zde ovšem existuje řešení (opět 99% uživatelů o něm neví). Pokud si najedete do tzv. Recovery (při startu držte klávesy CMD + ALT + R) dostanete se přímo do Recovery, kde máte heslo Firmware (HESLO EFI) tímto heslem zamknete základní desku. POZOR!!! – Pokud ovšem heslo zapomenete, tak jste sami ve značném průšvihu - odemknutí je možné pouze výměnou základní desky (cca 25.000,-Kč) ! UPOZORŇUJI že Koupě/Prodej nalezeného Apple je TRESTNÝ ČIN ! ! ! ! !

  

BUDEME VDĚČNI – POKUD SI NAJDETE ČAS – A SEPÍŠTE NA NÁS RECENZI.

ZÍSKÁTE OD NÁS VÝHODY !

Čím více napíšete recenzí tím více výhod a větších slev. Recenze evidujeme dle Jména.

 odkazy pro recenze:

1) Bazos.cz

2) web applelevne.cz

3) firmy.cz

4) google

Ochrana proti odpálení.

Nově všem zákazníkům doporučujeme používat přepěťové pojistky ! V dnešní době využívání solárních elektráren napětí v sítích značně kolísá a neustále častěji dochází k odpálení nabíječek, PowerBordů a neposlední řadě i poškození základní desky s odpálením baterie. Bohužel i naše osobní zkušenost – shořelo mi doma uplně vše L Od té doby mám přepěťové pojistky všude. Potvrzuje to i markatní nárust oprav v našem servisu – s poškozením odpálením. Platí to i při ubytování v hotelech nebo v zahraničí kde jsou často špatné, staré rozvody.

ČASTÉ DOTAZY ? ? ?

 Výrobek po mě chce heslo ?! HESLO je    1234    . Pokud budete v OS Mac cokoliv instalovat – vždy bude požadovat heslo i když není žádné zadáno ( toto okno nelze vypnout ). Změna hesla: 1) otevřete si převolby systému , uživatelé a skupiny, změnit heslo – do prvního řádku nepište 1234 do druhého zadejte Vaše heslo a do třetího Vaše heslo znovu, pak potvrdit. Máte nastaveno Vaše heslo. 2) Pokud máte výrobek spárován s Aple ID zkuste zadat heslo k Vašemu Apple ID.

- Výrobek je pojmenován applelevne ?! Pojmenování lze změnit – předvolby systému uživatelé a skupiny , ve spodní části vlevo otevřít zámek pak kliknout na applelevne správce ( pravým tl myši nebo 2 prsty na trackped) a dát pokorčilé volby. Následně přepsat Celé jméno. Nesmíte dávat přepsat nic jiného ! ! !

- Výrobek se strašně hřeje ?! MacBook oproti ostatním značkám funguje jako jeden velký chladič (celé tělo je z hliníku). Na dotyk se tak jeví že jsou VELMI teplé. Běžná teplota CPU je při zatížení 80 stupňů. Při častém zatěžování (HRY, Photoshop, střih videa – teplota 90 stupňů) je možné používat chladící podložky. Ty se dnes

dají pořídit za VELMI přijatelné ceny od 100,- do 2.000,- Kč. Teplotu je lepší nedetekovat rukou, ale pomocí software , který je free (zdarma). Výrobky jsou dnes obdařeny teplotním čidlem, kdy při zahřátí na nebezpečnou teplotu 100 dojde k automatickému vypnutí – toto samozřejmě už samo o sobě není to nejlepší L .

RESET PRAM ( používá se pokud výrobek jeví jakékoliv vady, které by dělat neměl) -

Na klávesnici si najděte cmd+alt+R+P. 1) zapněte MacBook 2) po startu hned stlačte 4 klávesy – stále držte. Ozve se start systému - stále držte. MacBook se vypne a znovu se sám spustí - stále držte. Ozve se start systému po druhé – poté

4 klávesy uvolníme. HOTOVO

Projevování závady :

Nenaběhne systém (přeškrtnuté kolečko , otazník). – Jedná se o systémovou chybu NIKOLIV poškození výrobku.

1) otevřít recovery, disková utilita – ověřit HDD/SSD. Pokud detekuje chybu dát opravit - pokud oprava selže je potřeba reinstalovat systém. Z 50% pomůže RESET PRAM

MacBook při startu pouze pípá. - Záleží na počtu pípnutí ( většinou se jedná o poškození Ram ). Potřeba Ram vyměnit Na display jsou pruhy, barevné čmouhy. - Poškozená grafika. Je za potřebý Oprava/výmněna grafického čipu. 

Uplatnění záruky:

Pokud dojde k poškození výrobku a je na něj stále záruka - nevzniká nárok na okamžité vrácení peněz / výměnu výrobku za nový ! Výrobek musí být otestován zda nebyl uživatelsky poškozen ( např. prolitý vodou ). Poté se závada opraví. Pokud nelze výrobek opravit prodejce může nabídnou totožný nebo výkonnější. Pokud není k dispozici vrací se zákazníkovi celá prodejní cena. Prodejce má na vyřízení reklamace max. 30 dní.

Reklamace HDD/SSD/SSD nand Flash. – Nevzniká nárok na zaplacení ztracených dat/obnovu.

Data je potřeba pravidelně zálohovat.

Napište nám
0Aktuálně nemáte žádné položky v košíku

 • Kontakty

  www.AppleLevne.cz

  +420 722 344 443

  info@applelevne.cz

  applelevne@seznam.cz

  13000. Husitská 29, Praha 3

 • Metody platby

  Bankovním převodem

  Dobírka 250,-Kč (předem)

  Plaba předem ZDARMA

  Osobní převzetí - ZDARMA

  Další možnosti po předchozí dohodě