Obchodní podmínky

1. Základní údaje
Dodavatel: appLEvne s.r.o.
Husitská 29
Praha 3 13000
IČO: 08804231
DIČ: CZ08804231

GPS
50.1101750N
14.4980836E

1591474017/3030 AirBank

Dodavatel je plátce DPH (pro prodej je uplatněn zvláštní režim DPH podle §90 zákona č. 235/2004 Sb.). DPH nelze odečíst. 

Dne 31.12.2019 se firma Martin Fiala IČO: 88889840 DIČ: CZ8012180990 sloučila s firmou appLEvne S.R.O. IČO: 08804231 DIČ: 08804231

Tel.: +420 722 344 443 Martin

Otevírací doba:
Po-Čt: 9:0 - 16:00 hodin, Pá: 9:00 - 15:00 hodin
Po předchozí dohodě lze Po-Pá až do 18/19hod.

2. Všeobecná ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Výňatky z těchto zákonů najdete níže. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují VOP, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

3. Objednávka zboží / rezervace
Vzhledem k velkému zájmu o zboží značky Apple doporučujeme se před vytvořením objednávky dotázat, zda je daný výrobek stále k dispozici (popř. zda není rezervován, prodán). Vytvořená objednávka je platná až po kontrole dostupnosti skladem, nebo zda nebyl v daný moment výrobek rezervován více zájemci. V takovém případě je schválen prodej prvnímu objednávajícímu. Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká až odesláním faktury, zálohové faktury nebo potvrzením dostupnosti daného výrobku prodávajícím kupujícímu.

Zboží je možné zarezervovat na jeden pracovní den. Při rezervaci na delší dobu je potřeba uhradit zálohu 2.000 Kč (za každý započatý týden) spolu s uvedením data, do kdy chcete zboží zarezervovat. Při přijetí zálohy Vám bude vystaven doklad (zálohová faktura). V případě, že se do dohodnutého termínu pro zboží nedostavíte, záloha propadá (z důvodů snížení prodejní ceny po dobu rezervace zboží). Pokud při převzetí zboží v termínu shledáte, že popis zboží neodpovídá skutečnosti, bude Vám celá záloha vrácena.

Při objednání si zákazník vybere zboží, následně řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka na zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
Cena zboží uvedená v jednotlivých popisech není konečná. K ceně je nutné přičíst náklady na dopravu (netýká se osobního odběru zboží na prodejně) a nálady na případné úpravy zboží.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
Konečná cena zboží je platná v momentě uskutečnění objednávky.

Zboží nemusí mít českou klávesnici - je možné „počeštění“ samolepkami / glavírováním.
Zboží nemusí být v originální balení (krabici).

Cena dopravy
PPL DOBÍRKA - dodání na adresu +250 Kč (platba předem 250 Kč).
PPL doručení při platbě celé částky předem = ZDARMA 0,-Kč  
Osobní odběr Praha 3 - ZDARMA
Další možnosti dopravy po předchozí tel. domluvě

4. Zaslání zboží 
U zboží, které má být zákazníkovi zasláno PPL nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale elektronicky zaslané potvrzení označené jako ,,konečné potvrzení objednávky“. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy fakturu.
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Způsob uhrazení ceny za zboží:
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné uhradit v plné výši v hotovosti v provozovně dodavatele.

Na dobírku v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové přepravy.

Poukázáním kupní ceny v plné výši na účet dodavatele s uvedením tel. kontaktu do zprávy pro příjemce, který platbu identifikuje.
Dodací lhůta
Objednané zboží bude podle jeho aktuální dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší možné lhůtě, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky

dodavatelem.
Zboží se považuje za doručené doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na uvedenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob doručení zboží si zvolí zákazník sám. Aktuální ceník je možné si vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě. Možný způsob dopravy zboží viz níže.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno jakékoliv mechanické poškození obalu zboží, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Podepsáním přepravního listu dopravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené a v naprostém pořádku. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u zboží baleného do igelitové fólie i samotné zboží.
Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodly jinak.

5. Osobní odběr zboží
Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno maximálně po dobu, na které se obě strany vzájemně dohodly (viz objednávka zboží / rezervace).
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout a vyzkoušet.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím samotného zboží zákazníkem.

6. Odstoupení od smlouvy
6.1. Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy:
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel neplní řádně smluvené podmínky dodání zboží.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo na vrácení zboží bez udání důvodů do 14 dnů od data převzetí zboží.
Zboží však musí být vráceno v originálním obalu (pokud v něm bylo od dodavatele zakoupeno) a kompletní. V případě zájmu o vrácení použitého zboží nabídneme k vrácení částku odpovídající hodnotě již použitého zboží. Toto neplatí při osobním předání na kamenné prodejně, kde nemáte na "bezplatné" vrácení zboží zákonný nárok. U kamenných prodejen, kde jste si zboží mohli prohlédnout a vyzkoušet, tedy záleží jen na prodávajícím, zda vám takovou možnost dobrovolně a nad rámec zákona poskytne. Není to jeho povinnost.
Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí neprodleně dodavateli, např. elektronicky na e-mailovou adresu nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení od smlouvy doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Doručené zboží, ze kterého není patrné, proč k nám bylo zasláno, bude vráceno zpět odesilateli.
Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném obalu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Právo dodavatele na odstoupení od smlouvy:
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží, se kterou kupující nesouhlasí. Před odstoupením od smlouvy je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Rozpor v kupní smlouvě:
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor v kupní smlouvě“), postupuje se v těchto případech v souladu s ustanovením § 616 občanského zákoníku.

6.2. Odstoupení od smlouvy u nového výrobku

Zákon stanoví 14denní lhůtu „na rozmyšlenou“ a dává vám tak možnost prohlédnout a vyzkoušet si zboží. Toto zkoušení by však mělo sloužit pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si jej zkoušíte při koupi v kamenném obchodě. V opačném případě by šlo o používání zboží, při kterém by se jeho hodnota snižovala. I tak můžete od smlouvy odstoupit. Prodávající  si z vracené částky odečíte poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty 20%.

§ 1812 odst. 2, § 1832 odst. 1 a § 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 20b zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Zpracování osobních údajů

       7.1. Totožnost a kontaktní údaje správce

7.1.1. Správcem vašich osobních údajů je společnost applelevne.cz  Martin Fiala., se sídlem Husitská 29, Praha 3, 130 00, identifikační číslo: 88889840, DIČ CZ8012180990 zapsán v obchodním rejstříku v Praze oddíl C vložka 325669 (dále jen "správce").

7.1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Husitská 29, Praha 3, 19000, adresa elektronické pošty info@applelevne.cz, telefon 722 344443.

       7.2 Zákonný důvod zpracování osobních údajů

7.2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

7.2.2. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

       7.3 Účel zpracování osobních údajů

7.3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy..

       7.4 Doba uložení osobních údajů

7.4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

      7.5 Další příjemci osobních údajů

7.5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů v případě plnění smlouvy budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou:

PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice 25001 Říčany IČ: 25194798, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C 105858, jako přepravní společnost

Uloženka s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IČ: 24299162, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C, vložka 193628, jako přepravní společnost

Geis CZ s.r.o., U Prioru 884/4, 161 00 Praha 6, IČ: 44567359, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14475, jako přepravní společnost

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

8. Práva subjektu údajů

8.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (plnění smlouvy).

8.2. V případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zasláním žádosti na e-mailovou adresu: info@applelevne.cz

8.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

8.4. Uzavření a plnění smlouvy 

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

8.5. Zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte právo kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovány. 

9. Záruční podmínky

POZOR - pokud je na faktuře vystavené společností applelevne.cz je u záruky uvedeno: viz přiložený doklad. Záruka je uplatnitelná pouze přes fakturu původního prodejce která je při prodeji součástí dodávky. Pokud kupující tento doklad ztratí - nelze záruku uplatňovat přes společnost applelevne.cz. Zálohu / kopie těchto původních dokladů nemáme k dispozici.

Výrobek odesílaný k reklamaci je možné doručit pouze na adresu prodejny ! ! ! Tedy Husitská 29 viz níže. Pokud bude výrobek doručován na jinou adresu, nebude možné ho převzít – případně doručit na naši firmu k úspěšné reklamaci. Dále prosíme NEODESÍLAT českou poštou ! ! ! Zdejší česká pošta většinu balíků poškodí nebo ukradne ! Není v našich silách vystát frontu na poště, poté přepravu reklamovat – což bude následně stejně zamítnuto. Naše firma reklamace přepravy u české pošty nebude vyřizovat. Děkujeme za pochopení.

  • Adresa pro doručení zboží k reklamaci :
  • Applelevne.cz
  • Husitská 29
  • Praha 3 13000
  • TEL: 722344443

U použitého zboží má prodávající odpovědnost za vady, které byly na zboží prokazatelně v době jeho prodeje a na které kupujícího předem neupozornil. Rozdíl mezi zárukou u nového zboží a odpovědností za vady u zboží použitého spočívá v tom, že prodejce nového zboží nese plnou záruku bez ohledu na to, kdy závada vznikla, pokud se tak stalo v řádné záruční době. Naproti tomu prodejce použitého zboží nese odpovědnost pouze za vady, které byly na zboží prokazatelně v době jeho prodeje a na které kupujícího neupozornil (skryté vady). Za takové vady se nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení a kupující musí vady prokázat. Nákupem použité věci tudíž nezačíná běžet nová záruční doba v okamžiku jejího prodeje, ale prodávající má vůči kupujícímu odpovědnost za vady, na které ho předem neupozornil. U použitého zboží nelze požadovat stejnou záruku jako u věci nové a přitom za zboží zaplatit dodavateli prokazatelně nižší cenu než při koupi nového zboží. Prodávající tedy odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí kupujícím, přičemž však u použitého zboží neodpovídá za vady vzniklé jejich nesprávným používáním nebo opotřebením. Neexistuje žádná pevně stanovená délka záruční doby, po kterou by prodávající odpovídal za další vzniklé vady, které by se projevily po převzetí věci kupujícím. Je pouze na dobré vůli prodávajícího, zdali sám dobrovolně záruku poskytne.

Pokud se však vada vyskytne v prvních šesti měsících po převzetí zboží, musí prokazovat prodávající, že vada vznikla až po převzetí zboží. V případě, že tuto skutečnost neprokáže, platí dle ustanovení § 616 odst. 4 občanského zákoníku vyvratitelná domněnka, že se jedná o vadu, která existovala již v době převzetí. Nejedná se však o uplatnění záruky na zboží. Rozdíl spočívá v tom, že při uplatnění záruky se jedná o odpovědnost za vady, které se vyskytnou až po převzetí zboží.

Lhůta na reklamování zboží v bazaru = odpovědnost bazaru za vady se vztahuje pouze k vadám, které mělo zboží v okamžiku převzetí kupujícím. Ke každému prodanému zboží je přiložen prodejní doklad, na kterém je délka záruky uvedena.

Baterie není kryta zárukou - jedná se o spotřební zboží. při prodeji je vždy zákazník upozorněn na počet cyklů baterie a % původní kapacity. Záruku lze uplatnit pokud má baterie  max 300 cyklů a 100-80% původní kapacity.

"Vadné Pixely" lze reklamovat v následujícím případě:

U uhlopříčky 11.6 do 13.3" - více jak 5 vadných pixelů
U Uhlopříčky 15.4" do 17" - více jak 6 vadných pixelů
U uhlopříčky 21.5" do 27" více jak 10 vadných pixelů

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

1. Výrobek byl poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.)
2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou.
3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

10. Záloha dat při reklamaci

V případě reklamace prodávající nezodpovídá za data, která má kupující uložena v daném výrobku na HDD/SSD - či jiných paměťových médiích. Při poškození dat na disku nemá kupující nárok na náhradu škody za poškozený software (ztráta dat). Při předání výrobku k reklamaci je potřeba mít veškerá data zazálohována. To platí i v případě, kdy prodejce bude potřebovat smazat veškerá paměťová média pro nahrání nového systému nebo při samotné diagnostice závady (zjištění, zda se jedná o závadu hardware, nebo software). Při předání výrobku k reklamaci musí kupující umožnit přístup do systému jako ADMIN (je nutné vypnout veškerá přístupová hesla a blokování).

11. Uskladnění nevyzvednutého zboží

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 7 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena. Po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné. Poplatek za uskladnění bude účtován ve výši 50 Kč za každý den prodlení s vyzvednutím opraveného zboží počínaje datem výzvy k převzetí.

13. Záruka na baterie Je 6 měsíců na kapacitu.

14. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné VOP vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách.